Ako byť úspešná?

     Vážené dámy, dovoľte nám ešte raz v mene celej našej spoločnosti poďakovať za prejavený záujem a dôveru. Táto stránka, toto fórum bolo založené na základe na základe skúseností dám, ktoré s nami spolupracovali | spolupracujú a má svoje opodstatnenie.
Ako sa stať úspešnou uvádzajú dámy v krátkych bodoch. Uvedomte si prosím, že poplatok ste povinná hradiť ak obdržíte ponuky a výška zárobku ako i celková miera úspešnosti závisí iba od Vás.

    • prečítať si celé fórum veľmi dôsledne a držať sa ho, potrebné je prečítať si i celé fórum

    • mať internet aktívny i v mobile a reagovať na ponuky pokiaľ možno okamžite i počas víkendov, vo večerných hodinách..., samozrejme pohodlnejšie je to z PC, alebo notebooku

    • ak nevyužívate as.služby, mať na Vašej mailovej adrese nastavenú automatickú odpoveď, i keď Vás klient nezastihne vždy dostane odpoveď na svoj mail

    • mať v notebooku, v telefóne pripravené fotky z bežného života, ktoré si klient určite vyžiada, NESTAČÍ AK ZASIELATE FOTO IBA OD NÁS !!! foto tváre a celej postavy v plavkách, zašlite nám ich, povieme Vám svoj názor, foto zmenšíme, aby sa bez problémov dali odoslať klientom v maily. Fotografie, ktoré sme zhotovovali sú potrebné pre Vašu prezentáciu.

    • mať vytvorené tzv. koncepty - texty, ktoré budete bežne používať
1, ste v navrhovaný termín k dispozícii, niečo pútavé o Vás, prečo by si Vás mal klient vybrať, fotografie z bežného života cca 5ks, tvár i celú postavu
2, ak nie ste v navrhovaný termín k dispozícii, atď - sama uvidíte aké otázky sa opakujú a čo je potrebné uložiť si ako koncept

    • všetky podmienky si dohodnúť ešte pred uzatvorením stretnutia, aby nedošlo k nedorozumeniu, ak nebudete niečomu v mailoch rozumieť spýtajte sa klienta prosím

    • stretnutie brať ako uzatvorené a 100% tné jedine
1, po obdržaní ZAPLATENEJ, NIE IBA REZERVOVANEJ letenky
2, alebo zálohy pripísanej na Váš účet - nestačí ak Vám pošle doklad o úhrade, musia byť fyzicky na účte

    • overovať si úhradu a existenciu letenky v leteckej spoločnosti (nie na základe potvrdenia, ktoré zašle klient) 2 X, 1X po informácii od klienta, že Vám letenku uhradil, pošle Vám ju na mail (aby ste nebola zbytočne blokovaná pre iných klientov) a 24 hodín pred odletom, bez toho neodchádzať na letisko

    • necestovať bez zálohy v žiadnom prípade - záloha sa zasiela IBA v prípade ak sa stretnutie koná v meste do ktorého sa neletí, ale musíte prísť autom, busom, alebo vlakom, neberte v úvahu ak Vám klient zašle potvrdenie o úhrade, peniaze musíte fyzicky mať! toto info je i vo Vašej prezentácia v podmienkach

    • ak sa stretnutie koná v meste kde je nutné sa prepraviť letecky, zakúpená letenka je forma zálohy, už si viac peniaze vopred nepýtate, prepravu na letisko, taxi atď Vám uhradí dodatočne po príchode

    • peniaze za Vaše služby si vyžiadať HNEĎ PO PRÍCHODE V HOTOVOSTI (nie šek, nie karta, opakujem hotovosť!) max do 2 hodín pri dlhšom stretnutí a okamžite pri stretnutiach krátkych, nie počas trvania stretnutia, nie po stretnutí, PRE ISTOTU SI TO UJASNITE I V MAILOVEJ KOMUNIKÁCII po uzatvorení stretnutia, pred odchodom na stretnutie, i toto je presne popísané vo Vašej prezentácii
    • ceny sa pohybujú približne takto:
            •• 3 HOURS - 350 EUR
            •• 6 HOURS - 450 EUR
            •• 12 HOURS - 690 EUR
            •• 24 HOURS - 890 EUR
            •• 48 HOURS - 1190 EUR
            + ADDITONAL DAY - 350 EUR

    • pokiaľ si klient vyžiada zľavu, odporúčame súhlasiť až pri druhom stretnutí s ním, ako stálemu klientovi

    • na stretnutie s klientom musíte ísť VŽDY TIP -TOP ELEGANTNE UPRAVENÁ, vlasy, nechty, oblečenie, aby sa nestalo, že Vás klient po príchode odmietne pošle domov a nevyplatí Vás

    • na stretnutí peniaze, letenku a doklady mať neustále pri sebe, v reštaurácii, na hoteli i keď pôjdete na WC, do sprchy atď, vždy... neukladať si ich do trezoru na izbe

    • ak zruší stretnutie klient a Vám zostane letenka napíšte nám povieme Vám čo ďalej dá sa to využiť a zarobiť na tom:)

    • ak chcete už uzatvorené stretnutie zrušiť Vy, musíte klienta odškodniť, buď mu vrátiť už zaslanú zálohu, alebo zaslať peniaze za zakúpenú letenku

    • OKAMŽITE si zmeňte FACEBOOK...a iné sociálne siete ak Vaše konto obsahuje Vaše meno a priezvisko
            •• šípka v pravom rohu
            •• nastavenia
            •• pravý stĺpec - všeobecné nastavenia účtu
            •• zmeniť meno napr: Andrea Zemanová na Adka23
        plus používateľské meno za lomitkom napr: www.facebook.com/andrea.zemanova na www.facebook.com/adka123

    • fotografie, ktoré sme zhotovovali spolu v žiadnom prípade nepoužívajte na iný účel, sociálne siete, dávať, ukazovať známym atď...

    • je potrebné kontrolovať si každý deň spam